ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 

Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS)

Inductively Couple Plasma-Optical Emission 
Spectrometer (ICP – OES)
Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)
Mercury Analyzer
Spectrophotometer
Ion Chromatography
Bomb Calorimeters
X-ray fluorescence spectrometry (XRF)
บริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จำกัด 
เบอร์โทรศัพท์ 02-157-0389, 095-206-1765
เบอร์แฟกซ์   02-9044368 
อีเมล์ marketing@ecoconsult-lab.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×